پوشش رنگی بالای 70 درصد با توافق طرفین حدود 20 درصد به هزینه چاپ در هر تیراژ اضافه میگردد. (کلیه قیمتها به تومان میباشد)

کاغذماکزیمم CM1005001000
یکرودورویکرودورویکرودورو
کاغذ 280 گرم بدون لمینت8.5*4.8260003900097500175500182000325000
کاغذ کتان کوهلر8.5*4.83900058500162500260000325000455000
کاغذ 220 گرم لمینت براق8.5*4.865000110500260000325000455000559000
کاغذ 220 گرم لمینت مات8.5*4.871500117000273000351000494000624000
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶

کارت ویزیت دیجیتال