پوشش رنگی بالای 70 درصد با توافق طرفین حدود 20 درصد به هزینه چاپ در هر تیراژ اضافه میگردد. (کلیه قیمتها به تومان میباشد)

کاغذماکزیمم CM1005001000
یکرودورویکرودورویکرودورو
کاغذ 280 گرم بدون لمینت8.5*4.8200003000075000135000140000250000
کاغذ کتان کوهلر8.5*4.83000045000125000200000250000350000
کاغذ 220 گرم لمینت براق8.5*4.85000085000200000250000350000430000
کاغذ 220 گرم لمینت مات8.5*4.85500090000210000270000380000480000