سازهسایزقیمت (تومان)
استند ایکس متغییر درجه 160*170 - 90*20026000 الی 32500
استند ایکس متغییر درجه 260*170 - 90*20019500 الی 26000
استند ایکس رومیزیA4 - A35200
استند تک پایه درجه 160*16055900
استند رول آپ مشکی60*160117000 الی 234000
استند رول آپ مشکی
استند رول آپ گردان407*78390000 الی 468000
استند پاپ آپ 4*3 خارجی230*414975000
شاسی (100-70) 8 میلی متری دور مشکی58500 الی 71500
شاسی (90-60) 8میلی متری دور مشکی45500الی 58500
شاسی (50-70) 8 میلی متری دور مشکی26000 الی 32500
شاسی (30-40) 8 میلی متری دور مشکی13000
شاسی (30-20) 8 میلی متری دور مشکی9100
فوم (100-70) 5 میلی متری دور سفید39000 الی 45500
فوم (50-70) 5 میلی متری دور سفید19500 الی 23400
فوم (30-40) 5 میلی متری دور سفید10400 الی 13000
فوم (30-20) 5 میلی متری دور سفید6500 الی 9750