چاپ دیجیتال رازی در سال 1372 شروع به کار کرده و در سالهای اخیر با خرید دستگاههای پیشرفته چاپ دیجیتال خدمات جدیدی را به مشتریان ارائه کرده است.

ارزش ها

احترام به حقوق مشتری
جلب رضایت مشتری
امانت داری و مسئولیت پذیری
اهمیت به وقت مشتری