پوشش رنگی بالای 70 درصد با توافق طرفین حدود 20 درصد به هزینه چاپ اضافه میگردد.

نوع خدماتسایزتیراژ کمتیراژ متوسطتیراژ زیاد
چاپ لیبل CD کمتر از 100 عددهر عدد1000800500
چاپ مستقیم روی CDهر عدد250020001500
چاپ مستقیم روی DVDهر عدد300025001800
چاپ عکس10*15500045004000
اسکن رنگیa41000500300
اسکن سیاه و سفدa4600400200
پرینت مشکیa4250170120
پلات مشکیa2250018001200
پلات مشکیa1300022001500
پلات مشکیa0500045003000
پلات رنگی نقشهa2700050003000
پلات رنگی نقشهa1900065004000
پلات رنگی نقشهa015000100008000