کارت ویزیت دیجیتال

پوشش رنگی بالای 70 درصد با توافق طرفین حدود 20 درصد به هزینه چاپ در هر تیراژ اضافه میگردد. (کلیه قیمتها به تومان میباشد)

کاغذماکزیمم CM1005001000
یکرودورویکرودورویکرودورو
کاغذ 280 گرم بدون لمینت8.5*4.8150002500062000118000113000204000
کاغذ کتان کوهلر8.5*4.8200003500085000125000160000240000
کاغذ 220 گرم لمینت براق8.5*4.83000040000135000200000250000330000
کاغذ 220 گرم لمینت مات8.5*4.83500045000150000220000280000360000
ژوئن 19, 2017

کارت ویزیت دیجیتال