چاپ فضای داخل

چاپ فضای داخلقیمت تیراژ کم(تا 5 متر)قیمت تیراژ متوسط(5 تا 20 متر)قیمت تیراژ زیاد(20 متر به بالا)
کتد سبک 130 گرمی (متری)13000100000100000
کتد سنگین 180 گرمی15000100000100000
کتد سنگین با لمینت مات یا براق مترطول30000100000100000
بک لایت35000100000100000
فتوگلاسه ابریشمی35000100000100000
فتو گلاسه براق متر طول25000100000100000
فتوگلاسه مخصوص رول آپ 140 گرمی متر طول20000100000100000
بوم مصنوعی عرض 10035000100000100000
بوم طبیعی براق عرض 90 55000100000100000