سازه های نمایشگاهی

سازهسایزقیمت (تومان)
استند ایکس متغییر درجه 160*170 - 90*20020000 الی 25000
استند ایکس متغییر درجه 260*170 - 90*20015000 الی 20000
استند ایکس رومیزیA4 - A32000
استند تک پایه درجه 160*16043000
استند رول آپ مشکی60*16070000 الی 120000
استند رول آپ مشکی
استند رول آپ گردان407*78300000 الی 360000
استند پاپ آپ 4*3 خارجی230*414520000
شاسی (100-70) 8 میلی متری دور مشکی45000 الی 55000
شاسی (90-60) 8میلی متری دور مشکی35000 الی 45000
شاسی (50-70) 8 میلی متری دور مشکی20000 الی 25000
شاسی (30-40) 8 میلی متری دور مشکی10000
شاسی (30-20) 8 میلی متری دور مشکی7000
فوم (100-70) 5 میلی متری دور سفید20000 الی 25000
فوم (50-70) 5 میلی متری دور سفید10000 الی 15000
فوم (30-40) 5 میلی متری دور سفید6000 الی 8000
فوم (30-20) 5 میلی متری دور سفید3000 الی 5000